foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witaj na naszej stronie! Znajdziesz tu informacje przede wszystkim dla uczniów, ale również dla rodziców jak i dla kadry pedagogicznej. Witamy również Was drodzy goście!

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzynach

im. Ziemi Mazurskiej

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019r.

2

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

31 października 2019r.

3

Dzień Wszystkich Świętych

1 listopada 2019r.

4

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2019r.

5

Dodatkowy dzień wolny od zajęć
dydaktyczno - wychowawczych

02-03 stycznia 2020r.

6

Ferie zimowe

20 stycznia - 02 lutego 2020r.

7

Wiosenna przerwa świąteczna

09 - 14 kwietnia 2020r.

8

Egzamin ósmoklasisty

21 - 23 kwietnia 2020r.

9

Święto Pracy - dzień wolny

1 maja 2020r.

10

Boże Ciało - dzień wolny

11 czerwca 2020r.

11

Dodatkowy dzień wolny od zajęć
dydaktyczno - wychowawczych

12 czerwca 2020r.

12

Dodatkowy dzień wolny od zajęć
dydaktyczno - wychowawczych

23 czerwca 2020r.

13

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020r.