foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witaj na naszej stronie! Znajdziesz tu informacje przede wszystkim dla uczniów, ale również dla rodziców jak i dla kadry pedagogicznej. Witamy również Was drodzy goście!

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzynach

im. Ziemi Mazurskiej

 

Historia Szkoły Podstawowej w Orzynach obecnie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzynach sięga końca XIX wieku. Szkoła murowana jest z czerwonej cegły, złożona z 2 połączonych ze sobą budynków-parterowego z końca XIX wieku i dwukondygnacyjnego z lat 30-tych XX wieku.

Po zakończeniu wojny od roku 1947 ? Szkoła Podstawowa
w Orzynach była szkołą zbiorczą i realizowała program 7 klas o ogólnej liczbie uczniów 147. Uczniowie do klasy 7 dochodzili z miejscowości Targowo, Miętkie, Marksewo, Jabłonka.

Rok 1948 ? ilość dzieci była bardzo mała, także Inspektorat Szkolny zmuszony był zlikwidować kl. V, VI, VII. Pozostałe klasy I, II, III, IV liczyły razem 32 uczniów. Nauka odbywała się tylko w 1 izbie lekcyjnej, klasy III
i IV przychodziły do szkoły na godz. 8.00, a klasy I i II na godz. 11.40. Uczniowie po ukończeniu klasy IV uczęszczali do kl. V we wsi Miętkie
i Targowo odległe od Orzyn o 3 km.

Rok 1963 - w związku ze zwiększoną liczbą uczniów Inspektorat Oświaty w Szczytnie zezwolił na utworzenie klasy VI, liczba uczniów wzrosła do 82, przy trzech nauczycielach.

Rok 1964 ? liczba uczniów zwiększyła się do 104 i szkoła realizowała program klas I ? VII, przy czterech nauczycielach, a od dnia 2 IX 1974r. Szkoła Podstawowa w Orzynach stała się szkołą zbiorczą, do której należały również dzieci mieszkające w Targowie i Jeleniowie. Szkoła
w Jeleniowie i Targowie realizowała program klas I ? IV (były to filie szkoły w Orzynach). Ogółem razem z filiami liczba dzieci wynosiła 247.

Szkoła w Orzynach do 1979r. znajdowała się w dwóch budynkach -
w Miętkich i Orzynach i jako jedyna szkoła i realizowała program VIII klas.

Rok 1999 ? w miesiącu lutym zapadły decyzje o likwidacji niektórych budynków szkolnych - filii. Szkoła w Orzynach pozostała, Nowe Kiejkuty zaczęły podlegać pod Szkołę Podstawową w Linowie, Targowo zostało zlikwidowane, a uczniowie włączeni do Orzyn. Od tej pory szkoła funkcjonuje w jednym budynku.

1 IX 1999 r. ? weszła w życie reforma szkolnictwa, szkoły podstawowe są 6-lenie.

Z dniem 1 września 2012 r. został utworzony Zespół Szkolno ? Przedszkolny w Orzynach, powstały z połączenia Szkoły Podstawowej
i Przedszkola w Orzynach. Obwód zespołu obejmuje miejscowości: Orzyny, Miętkie, Targowo, Rów, Kulka, Zimna Woda.

W 2012 r. ? rozpoczęto budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno ? Przedszkolnym w Orzynach.

 

Walory szkoły w mazurskim krajobrazie podnosi również estetyczne otoczenie placówki.