foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witaj na naszej stronie! Znajdziesz tu informacje przede wszystkim dla uczniów, ale również dla rodziców jak i dla kadry pedagogicznej. Witamy również Was drodzy goście!

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzynach

im. Ziemi Mazurskiej

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE DZIECI 5 I 6 LETNICH "PIRACI"

GODZINY ZAJĘCIA DNIA
8.00 - 8.50 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne, zabawy integrujące grupę, praca indywidualna, ćwiczenia poranne.
8.50 - 9.00 Zabiegi higieniczne, samoobsługowe, przygotowanie do śniadania.
9.00 - 9.15 śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego, estetycznego (kulturalnego) spożywania posiłków.
9.15 - 9.30 Zabiegi higieniczne, samoobsługowe po śniadaniu.
9.30 - 11.00 Zabawy zabawy edukacyjne organizowane i kierowane przez nauczyciela.
11.00 - 11.20 Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci
w sali, praca indywidualna i w małych zespołach.
11.20 - 11.30 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.
11.30 - 11.50 Obiad - kulturalne spożywanie posiłków.
11.50 - 12.15 Odpoczynek poobiedni: słuchanie tekstów literackich czytanych przez nauczyciela, audiobooków, słuchanie muzyki relaksacyjnej, mycie zębów.
12.15 - 13.15 Zajęcia edukacyjne organizowane na placu zabaw lub w sali, spacery, wycieczki.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE DZIECI 3 I 4 LETNICH "MISIE"

GODZINY ZAJĘCIA DNIA
7.15 - 8.30 Schodzenie się dzieci. Zabawy według inwencji dzieci w kącikach tematycznych, praca w zespołach lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8.30 - 8.50 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę) rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa. 
8.50 - 9.00 Zabawy higieniczne, samoobsługowe, przygotowanie do śniadania.
9.00 - 9.25 Śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.
9.25 - 9.35 Zabiegi higieniczne, samoobsługowe.
9.35 - 10.35 Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową.
10.35 - 11.35 Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci
w sali, praca indywidualna, spacery i zabawa na świeżym powietrzu.
11.35 - 11.45

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11.45 - 12.10

Obiad - prawidłowe posługiwanie się sztućcami, kultura zachowania się przy stole.

12.10 - 13.00

Odpoczynek poobiedni: słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury lub czytanie utworów literackich. 

13.00 - 13.50

Zabawy kółkowe, rysowanie, lepienie

13.50 - 14.15

Zabiegi higieniczne, samoobsługowe

 14.15 - 14.20

 Podwieczorek

 14.20 - 15.00

Zabawy dowolne, praca indywidualna