foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witaj na naszej stronie! Znajdziesz tu informacje przede wszystkim dla uczniów, ale również dla rodziców jak i dla kadry pedagogicznej. Witamy również Was drodzy goście!

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzynach

im. Ziemi Mazurskiej

 

Samorząd Uczniowski Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Orzynach

Przewodniczący : Julia Lewandowicz


 
Z -ca przewodniczącego : Zuzanna Ostaszewska

Skarbnik: Oliwia Niemyjska

 

Opiekun Samorządu: pani Joanna Nagadowska