foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witaj na naszej stronie! Znajdziesz tu informacje przede wszystkim dla uczniów, ale również dla rodziców jak i dla kadry pedagogicznej. Witamy również Was drodzy goście!

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzynach

im. Ziemi Mazurskiej

 Szkoła Podstawowa w Orzynach od kilku lat współpracuje z Kołem Łowieckim Ryś. Przynajmniej raz w miesiącu odbywają się spotkania uczniów klas IV-VI z myśliwym panem Romanem Gałeczko. Celem spotkań jest utrzymywanie więzi łowieckiej w zakresie roli myśliwego, ochronie przyrody i zwierząt dziko żyjących w naszych lasach. Pan Roman wyjątkowo profesjonalnie i z wielkim zaangażowaniem prowadzi takie spotkania.

         Tematy spotkań dotyczą różnych aspektów:

    Konieczność dokarmiania zwierząt zimą
    Działania na rzecz ochrony gatunków
    Szkodliwym wpływie dzikich wysypisk śmieci na ekosystem leśny
    Ochrona środowiska
    Zwierzęta żyjące w lasach mazurskich

Pan Roman Gałeczko zapoznał również uczniów z tradycjami myśliwskimi (sygnalizacja, muzyka oraz patron). Dwa razy w roku wspólnie z członkami Koła Ryś bierzemy czynny udział w sprzątaniu lasu i jego okolic. Współpraca z kołem to również korzyści finansowe dla naszych dzieci: wyjazdy na wycieczki, zakup książek przyrodniczych do biblioteki, organizacja konkursów przyrodniczych ,w których dzieci otrzymały piękne książki o tematyce ekologicznej i przyrodniczej. Szkoła otrzymała również 46 calowy telewizor marki Samsung.

Galeria zdjęć 2014


Galeria zdjęć 2013

Galeria zdjęć 2012

Galeria zdjęć 2011