foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witaj na naszej stronie! Znajdziesz tu informacje przede wszystkim dla uczniów, ale również dla rodziców jak i dla kadry pedagogicznej. Witamy również Was drodzy goście!

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzynach

im. Ziemi Mazurskiej

 

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach:

 • mgr Marzena Sztymelska - dyrektor, plastyka, religia
 • mgr Marta Mrozewska - edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca kl.I
 • mgr Małgorzata Śmieciuch - edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka, wychowawca kl.II
 • mgr Alicja Wilga - edukacja wczesnoszkolna, przyroda, wychowawca kl.III
 • mgr Kamil Ziółek - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca kl. IV
 • mgr Małgorzata Kukowska - biologia, chemia, geografia, technika, informatyka, wychowawca kl. V
 • mgr Lucjana Marszałek-Piórkowska - język polski, wychowawca kl.VI
 • mgr Dorota Grzywacz - matematyka, wychowawca kl.VII
 • mgr Joanna Nagadowska - język angielski, doradztwo zawodowe, wychowawca kl.VIII
 • mgr Dorota Żebrowska - historia, wiedza o społeczeństwie, wychowawca świetlicy
 • Anna Drózd -  biblioteka, logopedia, muzyka, plastyka
 • mgr Katarzyna Dobreńko - nauczyciel wspomagający
 • mgr Magdalena Godlewska - pedagog szkolny, informatyka, 
 • mgr Katarzyna Pypkowska-Szewczak - język niemiecki
 • mgr Andrzej Pawłowski - fizyka,
 • mgr Anna Gaul -  wychowanie przedszkolne
 • mgr Dorota Kochanowska- wychowanie przedszkolne