foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witaj na naszej stronie! Znajdziesz tu informacje przede wszystkim dla uczniów, ale również dla rodziców jak i dla kadry pedagogicznej. Witamy również Was drodzy goście!

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzynach

im. Ziemi Mazurskiej

 

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach:

 • mgr Marzena Sztymelska - dyrektor,  muzyka, plastyka
 • mgr Janina Grodź - edukacja wczesnoszkolna, historia
 • mgr Alicja Wilga - edukacja wczesnoszkolna, przyroda
 • mgr Małgorzata Śmieciuch - edukacja wczesnoszkolna, muzyka
 • mgr Joanna Nagadowska - język angielski, doradztwo zawodowe, wychowawca kl.IV
 • mgr Kamil Ziółek - wychowanie fizyczne, wychowawca kl. V
 • mgr Małgorzata Kukowska - przyroda, technika, informatyka, biologia, chemia, geografia, wychowawca kl. VI
 • mgr Lucjana Marszałek-Piórkowska - język polski, pedagog szkolny, wychowawca kl.VII
 • mgr Dorota Grzywacz - matematyka, informatyka, wychowawca kl.VIII
 • mgr ks. Tomasz Kowalski - religia
 • Anna Drózd -  biblioteka, logopedia
 • mgr Joanna Wróż -  wychowanie przedszkolne
 • mgr Dorota Kochanowska- wychowanie przedszkolne
 • mgr Marta Mrozewska - nauczyciel wspomagający w klasie IV, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Magdalena Godlewska, informatyka, pedagog szkolny, wychowawca świetlicy, 
 • mgr Natalia Kolińska-Jakubowicz - język niemiecki
 • mgr Andrzej Pawłowski - fizyka, informatyka