foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witaj na naszej stronie! Znajdziesz tu informacje przede wszystkim dla uczniów, ale również dla rodziców jak i dla kadry pedagogicznej. Witamy również Was drodzy goście!

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzynach

im. Ziemi Mazurskiej

 

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach:


mgr Marzena Sztymelska - dyrektor,  muzyka, plastyka
mgr Małgorzata Kukowska -  przyroda, technika, informatyka, biologia, chemia, geografia
mgr Janina Grodź - edukacja wczesnoszkolna, historia
mgr Alicja Wilga - edukacja wczesnoszkolna, przyroda
mgr Joanna Nagadowska - język angielski, wychowawca kl.VII
mgr Lucjana Marszałek-Piórkowska - język polski, pedagog, wychowawca kl.V
mgr Dorota Grzywacz - matematyka, informatyka, logopedia, wychowawca kl.VI
mgr ks. Tomasz Kowalski - religia
mgr ks Krzysztof Pliszka- religia
Anna Drózd -  biblioteka, logopedia
mgr Joanna Wróż -  wychowanie przedszkolne
mgr Dorota Kochanowska- wychowanie przedszkolne
mgr Marta Mrozewska - nauczyciel wspomagający w klasie II
mgr Nina Wasilewska - wychowanie do życia w rodzinie
mgr