Szkoła Podstawowa w Orzynach od kilku lat współpracuje z Kołem Łowieckim Ryś. Przynajmniej raz w miesiącu odbywają się spotkania uczniów klas IV-VI z myśliwym panem Romanem Gałeczko. Celem spotkań jest utrzymywanie więzi łowieckiej w zakresie roli myśliwego, ochronie przyrody i zwierząt dziko żyjących w naszych lasach. Pan Roman wyjątkowo profesjonalnie i z wielkim zaangażowaniem prowadzi takie spotkania.

         Tematy spotkań dotyczą różnych aspektów:

    Konieczność dokarmiania zwierząt zimą
    Działania na rzecz ochrony gatunków
    Szkodliwym wpływie dzikich wysypisk śmieci na ekosystem leśny
    Ochrona środowiska
    Zwierzęta żyjące w lasach mazurskich

Pan Roman Gałeczko zapoznał również uczniów z tradycjami myśliwskimi (sygnalizacja, muzyka oraz patron). Dwa razy w roku wspólnie z członkami Koła Ryś bierzemy czynny udział w sprzątaniu lasu i jego okolic. Współpraca z kołem to również korzyści finansowe dla naszych dzieci: wyjazdy na wycieczki, zakup książek przyrodniczych do biblioteki, organizacja konkursów przyrodniczych ,w których dzieci otrzymały piękne książki o tematyce ekologicznej i przyrodniczej. Szkoła otrzymała również 46 calowy telewizor marki Samsung.

Galeria zdjęć 2014

1.JPG 2.JPG 3.JPG


Galeria zdjęć 2013

1.jpg 2.jpg 3.jpg

4.jpg

Galeria zdjęć 2012

1.jpg 2.jpg 3.jpg

Galeria zdjęć 2011

Galeczko.jpg Hubertus.JPG hubertus2.JPG

hubertus3.JPG mad3_wipsowo.jpg nad_w2ipsowo.jpg

nad_wipsowo.jpg pGaleczko.jpg sprz.jpg

telewizora.jpg telewizora2.jpg telewizora3.jpg

tn_DSCF7370.jpg ucznioww.jpg wyc_wipsowo.jpg