Samorząd Uczniowski Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Orzynach

Przewodniczący : Julia Lewandowicz


 
Z -ca przewodniczącego : Zuzanna Ostaszewska

Skarbnik: Oliwia Niemyjska

 

Opiekun Samorządu: pani Joanna Nagadowska