SKŁAD OSOBOWY RADY RODZICÓW

NA ROK SZKOLNY 2019/2020PRZEWODNICZĄCA : Anita Hołod


Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ : Marzena Bazydło

SKARBNIK: Małgorzata Sztymelska

CZŁONKOWIE RADY: Magdalena Kaczyńska

                                 Patrycja Mazurek

                                 Sabina Linkiewicz

                                 Agnieszka Dadajewska

                                Sylwia Okoniewska

 

Składka na Radę Rodziców wynosi 30 zł.

Jest to opłata jednorazowa za cały rok.