Każdy uczeń szkoły otrzymuje podręczniki z dotacji celowej.