KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

2

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

15 października 2021 r.

3

Święto Niepodległości

11 listopada 2021 r.

4

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

12 listopada 2021 r.

5

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

22 grudnia 2021 r.

6

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2021 r.

7

Nowy Rok

01 stycznia 2022 r.

8

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

07 stycznia 2022 r.

9

Ferie zimowe

24 stycznia - 06 lutego 2022 r.

10

Wiosenna przerwa świąteczna

14 - 19 kwietnia 2022 r.

11

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

02 maja 2022 r.

12

Święto Konstytucji 3 Maja

03 maja 2022 r.

12

Egzamin ósmoklasisty

24 - 26 maja 2022 r.

13

Boże Ciało - dzień wolny

 16 czerwca 2022 r.

14

Dodatkowy dzień wolny od zajęć
dydaktyczno - wychowawczych

 17 czerwca 2022 r.

15

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022 r.