I - GRUPA MISIÓW       od 7.15 do 15.00

II - GRUPA PIRATÓW    od 8. do 13.15